VT Journey - шаблон joomla Joomla

eu 2020 kohezioKedvezményezettek: Tiszaeszlár Község Önkormányzata, Építési és Közlekedési Minisztérium
Projekt címe: Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt
Szerződés száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00075
Támogatás összege (Ft): 407 334 714
Összköltség (Ft): 476 491 126
Támogatás intenzitása: 85,486317%
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.12.31.

eu nfp


A projekt bemutatása:


A Tiszaeszlári vízmű kútjából származó nyersvíz vas, mangán és ammónium-ion tartalma magasabb a 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben szereplő határértékeknél. A kútból származó víz gáztartalma alapján a 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet értelmében „B” kategóriájú. Az adatok alapján az is látható, hogy minden kifogásolt paraméter esetében hosszú távon fennálló problémáról van szó, a jelenleg alkalmazott technológiai megoldással a jövőben a szolgáltatott víz minősége is kifogásolhatóvá válhat. A szolgáltatott víz minősége vonatkozásában 2.1. fejezet alapján elmondható, hogy az értékek ammónia tekintetében lépik túl az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott határértékeket, valamint 2016.évtől kezdődően a mangán , illetve egy alkalommal a Vas tekintetében is túllépés volt tapasztalható a „Tiszaeszlár, Vízmű kimenő” mintavételi pontján. A hálózaton vett mintavételi pontok esetében mind az ammónium, mindpedig a vas és a mangán is számos alkalommal túllépi a határértéket. Egy alkalommal arzén jelenléte volt kimutatható a hálózaton, határértékkel megegyező koncentrációban.

A Tiszaeszlári Vízmű a település ivóvízigényét elégíti ki, a vízellátó rendszert a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. üzemelteti. A víz termelését jelenleg 2 db a vízmű területén található mélyfúrású kút biztosítja, melyek egymás tartalékaiként szolgálnak. A két kút azonos rétegre van szűrőzve. A kutak önálló kútbekötő vezetékkel csatlakoznak a vízmű telepi gyűjtővezetékre.

A kiépítésre kerülő vízkezelési technológia


A vízkezelő technológia főbb gépészeti egységei a telephely meglévő épületben kerülnek elhelyezésre. A technológiára érkező nyersvíz mennyiségét a közös ágon elhelyezett indukciós vízmérő regisztrálja. Mivel a meglévő kutak metántartalom tekintetében „B” osztályba tartoznak és gáztartalmuk alacsony, ezért levegő beadagolásával kerül megoldásra a metán kiválasztása. A levegő adagolás a gáztalanítás mellett elősegíti a vas- és mangán eltávolítását, amely kiegészítésre kerül kálium-permanganátos oxidációval. Vegyszerek optimális bekeveréséről egy statikus keverő gondoskodik.

A kálium-permanganát a vas, mangán a szerves anyagok egy részének oxidációját végzi el, mely oldatként kerül beadagolásra. A kálium-permanganát nehéz beoldhatósága miatt keverővel ellátott oldótartályból kerül felhasználásra, mely kármentős kivitelben a szűrőteremben kerül elhelyezésre.

A vegyszeradagolást követően a technológia két párhuzamos ágban lesz kiépítve 7,5‑7,5 m3/h feldolgozó kapacitással. A technológiai sor három sorba kötött tartályból áll.

Tisztavíz medence és csatlakozó vezetékei


A meglévő 100 m3-es részben kiemelt tisztavíz medence kör alapterületű, monolit vasbeton szerkezetű. A megközelítőleg 40 éve épült műtárgy teljes egészében felújításra szorul.

A felújítással egyidőben az ikresítést is végre kell hajtani, ami azt jelenti, hogy a víztérbe egy új válaszfal kerül kialakításra. A vízzáróság biztosítása érdekében a műtárgyon a maximális vízszint alatt új falátvezetés nem készül. A meglévő szívó és ürítő falátvezetéseket felhasználva a leválasztott új medencerész is önálló szívóvezetéket kap. Az új töltővezeték vízszint felett kerül kialakításra. Az új medence térrész önálló túlfolyó tölcsért kap, mely még a műtárgyon belül egyesítve lesz a másik rekesz túlfolyó tölcsérjével, felhasználva a meglévő falátvezetést lép ki a műtárgyból a túlfolyóvezeték.

A medenceteret (vízzáró vakolat, létra) és nyílászáróit és szellőző kürtőjét szintén fel kell újítani.

Hálózati nyomásfokozó


Az ikresített tisztítottvíz tárolóból a visszamosó szivattyúval közös szívóvezetékkel rendelkező új hálózati nyomásfokozó egység kerül kiépítésre. A szivattyútelep 3+1 darab melegtartalékból áll. A szivattyútelep frekvencia váltóval szerelendő. A hálózati nyomóvezeték az udvartéren belül található víztorony, illetve a települési elosztóhálózat felé továbbítja a vizet.

A hálózatra táplált tisztítottvíz méréséről egy indukciós vízmérő gondoskodik. A vízmű saját fogyasztói lecsatlakozása a hálózati vízmérő után kerül kialakításra, a fogyasztás mérése analóg, házivízmérővel történik.

100 m3-es hidroglóbusz


Komplett felújítás szükséges, melyek az alábbi feladatokból tevődnek össze:

  • a víztér belső felületének tisztítása és új bevonattal való ellátása,
  • a közös töltő és ürítő vezeték és szerelvények cseréje,
  • az alapon átvezető íves csőtag cseréje,
  • a toronyszár külső és belső felületének tisztítása és festése.
  • Udvartéri vezetékek, és vízkormányzó aknák

A vízműtelepen udvartéri vezetékei a korukból kifolyólag cserére szorulnak. A tervezett rekonstrukció során a meglévő, megmaradó nyomvonalon új korszerű műanyag vezetékek kerülnek beépítésre.

Vasiszap ülepítő


A technológiai épületben lévő vas-mangán mentesítő szűrők visszamosatásakor keletkező hulladékvizek az iker kialakítású vasiszap ülepítő műtárgyba jutnak. A műtárgy kialakítása lehetővé teszi a külön technológiai ágról érkező hulladékvizek külön ülepítését.

Csapadék- és csurgalékvíz puffertározó


A települési csapadékvíz befogadó nagy távolsága miatt, illetve a vízműben keletkező csapadék- és csurgalékvizek mennyisége indokolttá teszik, hogy a vízmű területén egy puffertározó épüljön. A tározó feladata, hogy a vizeket a folyamatos szivattyús letermelés ideje alatt tárolja.

Próbaüzem


A próbaüzemeltetés alatt igazolni kell, hogy a vízmű teljesítőképességének mennyiségi és minőségi szempontból megfelelő, be kell állítani az optimális technológiai, kezelési paramétereket, meg kell határozni az egyes technológiai egységek optimális üzemrendjét.

Galéria:

Feltöltés alatt